Zelfstandige Huisarts(en)

Baan gegevens

 • Bedrijf: SGZ
 • Plaats: Zoetermeer
 • Plaatsingsdatum: 31-08-2021
 • Werkniveau: Universitair
 • Werkervaring: 1 - 3 jaar ervaring
 • Dienstverband: Tijdelijk contract


Algemene omschrijving

Oproep

De Huisartsen Vereniging Zoetermeer (HVZ) en de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) zoeken voor de opvolging van de zelfstandige huisartspraktijk Aviva, gevestigd aan de Herenwaard 185 in de Zoetermeerse wijk Meerzicht een of twee (in duo verband)

Zelfstandig huisarts(en)De uitdaging

De uitdaging voor de opvolger(s) bestaat uit twee componenten:
1. Het vanaf 1 januari 2022 huisartsenzorg bieden aan een langzaam groeiende praktijkpopulatie van - per 1 juni 2021 - 1.532 patiënten.
2. Het (naar verwachting) vanaf 1 januari 2024 verhuizen van de praktijk naar het nieuw te ontwikkelen gezondheidscentrum ‘De Entree’, waar uiteindelijk 4 zelfstandige huisartspraktijken, een apotheek en een fysiotherapiepraktijk zich zullen vestigen, en als eerste huisartspraktijk en vormgever te fungeren voor de huisvestingsvoorziening in dat gezondheidscentrum.

Praktijkbeschrijving

 • De praktijkpopulatie kenmerkt zich in hoge mate als een achterstandswijkpopulatie: een voor Zoetermeerse begrippen hoog percentage patiënten met een migratie-achtergrond en relatief veel GGZ-problematiek.
 • De huisartspraktijk is zeer goed georganiseerd en geautomatiseerd. De huisartspraktijk heeft de beste cijfers van Zoetermeer qua gebruik van de app Mijn. Gezondheid.net (MGN).
 • In 2020 behaalde de praktijk een omzet van circa € 193.000.
 • Voor de overname van de praktijk is geen goodwill verschuldigd (maar er mag ook geen goodwill voor worden gevraagd bij vertrek).

Ondersteuning huisartspraktijk
 • De HVZ ondersteunt de planvorming voor de huisartspraktijk en het gezondheidscentrum.
 • De SGZ ondersteunt de praktijk, zoals hieronder is omschreven.
 • De hagro Meerzicht ondersteunt de praktijk met één dag waarneming totdat de praktijk voldoende patiënten heeft. De huisartsen in de wijk Meerzicht hebben een plezierige en collegiale omgang met elkaar.

Gezondheidscentrum ‘De Entree’
Per 1 januari 2024 opent volgens planning het gezondheidscentrum ‘De Entree’ haar deuren. Het gezondheidscentrum ‘De Entree’ wordt gesitueerd in Zoetermeer langs de Afrikaweg ter hoogte van de Meerzichtlaan in het Entreegebied, waar 4.500 tot 5.500 woningen zullen worden gerealiseerd. De gemeente Zoetermeer verwacht dat dit aantal woningen tussen 2023 en 2031 zal worden gerealiseerd. In het gezondheidscentrum wordt daarom een oppervlakte gereserveerd voor 4 huisartspraktijken.
De selectie van huisartsen geschiedt in goed overleg met de hagro Meerzicht en de eerste hulpverleners van het gezondheidscentrum. Als eerste hulpverleners zijn inmiddels geselecteerd: Sherida Sumter van de Buytenwegh Apotheek als zelfstandig apotheker en Martin Vermeulen en Tessa Fleury van Fysiotherapiepraktijk Meerzicht als zelfstandige fysiotherapeuten.


Rol SGZ

De Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) treedt op als hoofdhuurder die het beheer van het gezondheidscentrum en de inbedding van het gezondheidscentrum in de Zoetermeerse samenwerkings- en ondersteuningsstructuur organiseert.
De SGZ ondersteunt de praktijkhouder bij het opzetten van zijn huisartspraktijk binnen de maatschap, naast alle gebruikelijke ondersteuning op het vlak van huisvesting, ICT, HRM, contractering en declaratie-ondersteuning op de volgende manieren (in goed overleg op maat te snijden):
1. De SGZ financiert de inrichting van de huisartspraktijk en de ICT kosten en desgewenst de kosten van ondersteunend personeel op basis van een lening tegen 2,5% rente. De huisarts zal deze lening aflossen in 10 jaar, vanaf het moment dat de praktijk 2.000 ingeschreven patiënten heeft en uiterlijk na 5 jaar.
2. Gedurende drie jaar zal de huisarts i.p.v. de volledige huur- en servicekosten een bedrag per ingeschreven patiënt aan huur betalen van € 16,50.
3. Voor alle tijdsbesteding voor het benodigde overleg inzake de vormgeving van het gezondheidscentrum, de praktijk en de samenwerking binnen het gezondheidscentrum en Zoetermeer, betaalt de SGZ de huisarts gedurende drie jaar een vergoeding van 4 uur per week à € 65 per uur.

Selectieprocedure

Start werving
De werving start met de verspreiding van deze oproep.

Selectiecommissie
De selectiecommissie bestaat uit:
 • een vertegenwoordiger van de hagro Meerzicht, te weten Oliver Beckmann;
 • twee vertegenwoordigers van de hulpverleners van het toekomstige gezondheidscentrum De Entree, te weten Sherida Sumter en Martin Vermeulen;
 • een vertegenwoordiger van de directie van de SGZ, te weten André Louwen

Bekendmaking

Bekendmaking zal geschieden in eerste instantie op de website Zoetermeergezond en via een bericht aan alle huisartsen die geregeld waarnemen in Zoetermeer.


Gestelde eisen

 Competenties

Van de zelfstandig huisarts wordt verwacht:

 • Het organisatievermogen om een (norm)huisartspraktijk op te richten.
 • Een brede vakinhoudelijke deskundigheid en belangstelling, en motivatie voor kwaliteit van huisartsenzorg. Een visie op het vak van morgen.
 • Een sterke gerichtheid op samenwerking met apotheek en andere hulpverleners binnen het gezondheidscentrum en met collega-huisartsen in de HVZ. Goede samenwerkings- en teambuildingsvaardigheden. Belangstelling en de wil om zich actief voor het gezondheidscentrum en de samenwerking daarbinnen in te zetten, en zich als belangenbehartiger daarvan op te stellen.
 • Affiniteit met ICT en innovatie in de huisartspraktijk en het gezondheidscentrum.
 • Een duidelijke focus op de huisartspraktijk en het gezondheidscentrum in het Entreegebied en de samenwerking in Zoetermeer.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
Aantoonbare ervaringsdeskundigheid strekt tot aanbeveling.

Randvoorwaarden
De huisarts dient:

Financiële voorwaarden

1. zich bereid te verklaren een huurovereenkomst aan te gaan met de SGZ voor een praktijkruimte voor een volwaardige huisartspraktijk van circa 100 m2 netto en 135 m2 bruto waarvan de kosten na de aanloopfase circa € 33.000 op jaarbasis zullen bedragen.
2. zich bereid te verklaren een ICT-overeenkomst aan te gaan met de SGZ op basis waarvan de ICT van de huisartspraktijk wordt ingericht door de ICT-leverancier van alle Zoetermeerse huisartspraktijken (thans PharmaPartners). De kosten van deze overeenkomst bedragen circa € 10.000.
3. zich bereid te verklaren aan te sluiten op en als medebekostiger op te treden van gemeenschappelijke voorzieningen van het gezondheidscentrum, zoals telefooninstallatie, een beveiligingsinstallatie en een vergaderruimte, waar in goed overleg met de andere hulpverleners toe wordt besloten.

Bedrijfsmatige en zorginhoudelijke voorwaarden
4. zich bereid te verklaren zorg te dragen voor de huisartsenzorg aan de eigen patiënten volgens de in Zoetermeer gebruikelijke eisen van kwaliteit en service, zoals beschikbaarheid, bereikbaarheid en e-health voorzieningen.
5. zich bereid te verklaren deel te nemen aan de samenwerking in de wijksamenwerkingsverbanden, en zich te committeren aan de overeenkomst zoals die tussen eerstelijnspartijen daarover vigeert.
6. zich bereid te verklaren deel te nemen aan de Huisartsenpost Zoetermeer volgens de voorwaarden, zoals die daarvoor in Zoetermeer gelden.
7. zich bereid te verklaren deel te nemen aan de hagro waar de huisartsen van het gezondheidscentrum deel van uitmaken volgens de in Zoetermeer gebruikelijke voorwaarden.
8. zich bereid te verklaren lid te worden of te blijven van de Huisartsen Vereniging Zoetermeer, en actief bij te dragen aan de totstandkoming en naleving van afspraken binnen de HVZ en samenwerkingsafspraken van de HVZ met andere partijen.
Voorwaarden inzake aanname van patiënten
9. zich bereid te verklaren tot een collegiale opstelling inzake het inschrijven van patiënten op naam, die ertoe leidt dat er vier gelijkwaardig, gezonde huisartspraktijken in het gezondheidscentrum ontstaan.
10. zich bereid te verklaren tot een faire verdeling van patiënten met een bovengemiddelde zorgzwaarte binnen het gezondheidscentrum tussen de huisartspraktijken van het gezondheidscentrum, met inachtneming van het recht van vrije artsenkeuze van patiënten. Dit houdt in dat indien een van de huisartsenpraktijken in het gezondheidscentrum aanzienlijk meer patiënten heeft met een bovengemiddelde zorgzwaarte, dat dan de andere huisartspraktijken bereid zijn een zodanig aantal van deze patiënten over te nemen dat sprake is van een gelijkwaardige zorgzwaarte-verdeling tussen de praktijken.

Uren

Croesinckplein 24

Meer informatie

 Belangstellenden
Belangstellenden kunnen hun belangstelling kenbaar maken bij:
De selectiecommissie van hulpverleners voor gezondheidscentrum ‘De Entree’,
t.a.v. André Louwen, directeur SGZ, per e-mail.

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden:

 • over huisartsaangelegenheden en samenwerking binnen de hagro met huisarts Oliver Beckmann.
 • over organisatie en voorwaarden met André Louwen, tel. 079-3208686 of via mail.

Informatie over SGZ

De Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) stelt zich ten doel de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg in Zoetermeer te bevorderen. Daartoe ondersteunt ze hulpverleners in hun onderlinge samenwerking en op facilitair vlak. De SGZ is daarnaast ook werkgever van huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers, beheerder van de......
Lees meer over SGZ

SGZ
Deel deze vacature:
Stuur mij een e-mail bij een soortgelijke baan

Ontvang direct een e-mail wanneer er een soortgelijke baan geplaatst wordt op DenHaagVacatureBank.nl.

Laatste 5 soortgelijke banen in Den Haag Hieronder vindt u de laatste 5 soortgelijke banen in Den Haag.
 • Hbo begeleider psychiatrie

  Eergisteren geplaatst door Maandag® Den Haag

  Als herstelondersteuner plus / Hbo begeleider verleen jij psychiatrische zorg aan cliënten met een ernstig psychische aandoening (EPA), waarbij je ruimte maakt voor het eigen verhaal van de cliënt! Voor onze opdrachtgever in regio Den Haag ben ik op zoek naar een Hbo begeleider niveau 5, ook wel herstelondersteuner plus, die kennis heeft van ernstige psychische aandoeningen (EPA). De opdrachtgever ondersteund op verschillende locaties ruim 1500 cliënten met ernstige psychiatrische...

  Maandag®
 • Mbo begeleider niveau 4 psychiatrie

  Eergisteren geplaatst door Maandag® Den Haag

  Als herstelondersteuner / begeleider niveau 4 verleen jij psychiatrische zorg aan cliënten met een ernstig psychische aandoening (EPA), waarbij je ruimte maakt voor het eigen verhaal van de cliënt! Voor onze opdrachtgever in regio Den Haag ben ik op zoek naar een begeleider niveau 4, ook wel herstelondersteuner, die kennis heeft van ernstige psychische aandoeningen (EPA). De opdrachtgever ondersteund op verschillende locaties ruim 1500 cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen bij hun...

  Maandag®
 • Basispsycholoog

  Eergisteren geplaatst door Maandag® Rotterdam

  Basispsycholoog opgelet! Ben jij een basispsycholoog en heb jij de ambitie om je breed te ontwikkelen? Dan is deze vacature gericht op jou! Maandag® biedt jou de mogelijkheid om bij verschillende organisaties in de gezondheidzorg je expertise in te zetten en uit te breiden.Als basispsycholoog bij Maandag® ga je aan de slag in de gespecialiseerde gezondheidszorg onder de supervisie van een GZ-psycholoog. De taken bestaan uit het uitvoeren van psychologische behandelingen, de daarmee verbonden...

  Maandag®
 • Gezinscoach Regio Team

  Eergisteren geplaatst door Leger des Heils

  Als gezinscoach zet je de krachten en eigen mogelijkheden van het gezin centraal. Je werkt met een caseload van meerdere gezinnen. Afhankelijk van de indicatie ga je ééns per week of vaker op huisbezoek. In principe werk je als gezinscoach van 9 tot 5, maar in het geval van een crisis verwachten we ook flexibiliteit om bij te springen waar nodig. Je deelt daarnaast je eigen agenda in. Samen met je collega’s geef je intervisie- en casuïstiekbesprekingen vorm, om je...

  Leger des Heils
 • Persoonlijk Begeleider Regio Team

  Eergisteren geplaatst door Leger des Heils

  Als Persoonlijk Begeleider (functienaam: Maatschappelijk Werker 1) begeleid je je deelnemers in de doelen die zij willen bereiken. Je begint door de hulpvraag te inventariseren. Je voert begeleidingsgesprekken en stelt zorgplannen op. Je verleent psychosociale hulpverlening en begeleiding. Je geeft de deelnemer inzicht in het eigen gedrag. Je doet de aanvraag van indicaties en bewaakt het vervolg of verloop hiervan. Daarnaast bewaak je de gegevens en de administratie rondom de deelnemer en de...

  Leger des Heils

DenHaagVacatureBank.nl - Nieuwe vacatures en CV's in Den Haag

Interesse in een nieuwe baan of nieuwe collega's in de regio Den Haag? Op de DenHaagVacatureBank.nl kunt u werk zoeken, solliciteren op een vacature en uw CV plaatsen. De start voor ander werk en een nieuwe toekomst begint hier.

DenHaagVacatureBank.nl is onderdeel van:

Stadvacaturebank